Polityka Prywatności

Polska

„Administratorem Państwa danych osobowych jest Baltix.se Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-321), przy ulicy Podolskiej 12/1. Dane osobowe zbierane są w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie przesłane drogą mailową w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Każdemu, czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
• dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego
• wycofania zgody na przetwarzanie.

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu odpowiedzi na złożone zapytanie poprzez formularz kontaktowy. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego lub do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie informujemy, iż w Baltix.se Sp. z o.o. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Pani Anna Walosińska, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod.baltix@dpag.pl.