integritetspolicy

Svenska

Personuppgiftsansvarig är Baltix.se Sp. z o.o. med adressen; Podolska 12/1, 81-321 Gdynia. Vi samlar in och använder dina personuppgifter för att besvara dina frågor angående förfrågning som du skickar till oss genom e-mail.
Detta är baserat på den registeransvariges berättigade intressen som grundar sig på artikel 6.1 f. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, den 27:e april 2016.

 

Varje person vars uppgifter behandlas har rätt till att
• begära tillgång till sina personuppgifter samt begära rättelse, radering av personuppgifter begränsning och överföring av personuppgifter.
• invända mot behandling av personuppgifter
• lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
• dra tillbaka samtycke till behandling.

 

Att tillhandahålla personuppgifter är frivilligt, men nödvändigt för att kunna få svar på sin förfrågning skickad genom kontaktformulär.

Uppgifterna kommer att behandlas under den tid som krävs för att svara på meddelanden skickade genom kontaktformulär eller tills du anmäler att du inte längre tillåter behandlingen av dina personuppgifter